Lakiapu blogi - termistö ja käytännöt tutuiksi

Perunkirjoitus ja perintö – mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon

Perunkirjoitus on toimitus, jossa selvitetään kuolinpesän varat, velat, perilliset ja testamentinsaajat. Perunkirjoitus järjestetään perinnönjakoa ja perintöverotusta varten. Jos perintöasiat ja hautajaisten järjestäminen ovat tällä hetkellä ajankohtaisia teemoja, tervetuloa blogin pariin. Tämänkertaisessa kirjoituksessa aiheina ovat hautajaisjärjestelyt ja perunkirjoitus.

Hautajaisjärjestelyt aloitetaan pian läheisen kuoltua

Hautajaiset järjestetään yleensä 1 – 3 viikon kuluttua läheisen kuolemasta, joten hautajaisjärjestelyt täytyy aloittaa pian läheisen poismenon jälkeen. Hautajaisia järjestäessä täytyy ottaa huomioon paljon erilaisia asioita ja ensimmäiseksi kannattaa selvittää, onko vainaja tehnyt hautaustestamentin tai muuten ilmaissut toiveensa hautajaisten suhteen.
Vainajan toiveita kannattaa kunnioitta mahdollisuuksien mukaan. Hautajaisjärjestelyihin voi palkata avuksi hautaustoimiston, joka hoitaa osan tehtävistä sopimuksen mukaan. Hautajaisia varten tarvitaan hautauslupa, jonka kirjoittaa läheistä viimeiseksi hoitanut lääkäri. Hautajaisjärjestelyt voi aloittaa jo ennen luvan saamista. Vainajasta toimitetaan aina myös kuolintodistus rekisteriviranomaisille. Vainajasta tarvitaan myös virkatodistus perunkirjan liitteeksi. Hautajaiset voidaan järjestää, joko vainajan uskontokunnan edellyttämällä tavalla, jos vainaja kuului seurakuntaan. Saattotilaisuuden voi myös järjestää siviilihautajaisina. Hautajaiskutsut voidaan esittää monella eri tavalla, esimerkiksi kutsukortilla tai lehti-ilmoituksella. Vainajalle täytyy valita hautapaikka tai uurna sekä mahdollinen valmistelu arkkuun ja kuljetus.

Perunkirjoitus järjestetään kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta

Hautajaisjärjestelyiden lisäksi, täytyy läheisen kuoltua järjestää perunkirjoitus. Perunkirjoituksen voi tehdä itse tai siihen voi myös ottaa avuksi lakitoimiston, pankin tai oikeusaputoimiston, kuten Asianajotoimisto Tapio Mäkelä Oy.
 Perunkirjaa varten täytyy hankkia kaikki tarvittavat asiakirjat. Perunkirjasta tulee käydä ilmi vainajan perilliset, leski, toissijaiset perilliset ja testamentinsaajat sekä kaikkien henkilöiden osoitteet ja henkilötunnukset. Perunkirjassa täytyy myös mainita kuolinpesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä sekä yhteyshenkilön nimi, osoite ja puhelinnumero. Perunkirjassa mainitaan myös perillisten ja testamentinsaajien suhde vainajaan. Perunkirjaan merkitään vainajan ja lesken varat ja velat kuolinpäivänä sekä onko vainajalla ja leskellä avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Perunkirjasta tulee myös käydä ilmi kuolinpesän velat ja vähennykset. Perunkirja toimitetaan verotoimistoon ja sen voi toimittaa OmaVeron kautta, jos perunkirjan toimittaa itse. Lakitoimisto tai asianajaja voi myös toimittaa perunkirjan sähköisesti Verohallinnon asiointi palvelussa. Perunkirjan ja sen liitteet voi myös lähettää Verohallintoon postitse.